หากอาจารย์ผู้สอนต้องการแจ้งลบรายวิชาของตนเองออกจากระบบ CTU LMS ขอให้สร้างกระทู้ใหม่ที่นี่ เพื่อแจ้งรายวิชาที่ต้องการที่จะลบ

  • รายวิชาที่ถูกลบออกไปแล้วจะหายไปจากระบบ CTU LMS และจะไม่สามารถกู้กลับคืนมาได้ ผู้ใช้ทุกคนในระบบจะเข้าถึงข้อมูลในรายวิชาไม่ได้อีก
  • ชื่อวิชาที่แจ้งมาขอให้เป็นชื่อวิชาที่ปรากฏในระบบ CTU LMS เพื่อสะดวกต่อการค้นหา
  • อาจารย์ผู้ที่แจ้งลบควรจะมีสิทธิ์เป็น Teacher ในรายวิชาที่แจ้งมาและเป็นผู้ดูแลหรือผู้ประสานงานหลักของรายวิชา

กระทู้ถามตอบตอบครั้งสุดท้าย
TNUR3301, TNUR3302, TNUR3341 รูปภาพของอ.อรพรรณ บุญสม อ.อรพรรณ บุญสม 0 อ.อรพรรณ บุญสม
พฤ., 25ส.ค. 2016, 10:26 AM